A censura (A voapluma, Diario de Ferrol, 05/07/2001)

Case primaveral, transcorre a mañá fóra da Escuela-Hogar Teniente General Juan Domingo Perón de Corrientes. Dentro, as horas pasan calidamente. Cincocentas persoas escoitan os intervenientes nas xornadas de Literatura y Comunicación a través de sus creadores, escriben preguntas e, logo das mesas redondas, reciben respostas. Nesta terra guaraní, de rostros …

Share