Idiomas para galegos

Seica os nenos teñen unha grande vantaxe sobre os adultos: apañan sons de idiomas diferentes e métenos noutras tantas partes do cerebro que logo se interconectan. Por iso os aprenden tan ben, coa correspondente fonética. As linguas fanse con palabras, sons encadeados, estruturados segundo códigos. Representan xeitos de pensar e …

Share

Existir -ou non- na web

As xentes do Imperio Austro-húngaro adoitaban dicir aquilo de que “só existe o que existe en Viena”. Por iso ás veces renunciaban á propia lingua en favor do alemán oficial na capital do imperio.Mais a cuestión non era só lingüística senón que se refería á “sensación de existencia” dos creadores …

Share