Agequake

Quake en inglés significa tremor; earth, terra; earthquake, terremoto; age, idade. Os ianquis, tan afeccionados a xogar co idioma, inventaron agequake. Viría sendo «tremor de idade», referido á xente cargada de anos que transita entre a senioridade e a ancianidade. Nos Estados Unidos, onde manda a competencia por vivir, hai …

Share