A Manaus (A voapluma, Diario de Ferrol, 07/09/2000)

Vinte e seis horas desde A Coruña a Manaus, capital da Amazonia. Voando só quince. As outras, nos aeroportos. Pero con xornais, revistas, ordenador portátil e teléfono móbil. E mesmo compañeiros de excepción. En Barajas, logo de ter escrito un artigo, consultado as caixas de correo electrónico e enviado por …

Share