Castrapo parlamentario (A voo de tecla, 24/04/2009)

No Parlamento de Galicia escoitáronse discursos en galego exemplar, en bocas de señorías coma Xosé Cuíña, Xosé Manuel Beiras, Víctor Vázquez Portomeñe, Benxamín Casal, Francisco Cerviño…, por non mencionarmos mestres do idioma ao xeito de Ramón Piñeiro, Pilar García Negro, Carlos Casares ou Alfredo Conde. Mais tristemente eses discursos foron …

Share