Os portugueses e o galego (A voo de tecla, 16/03/2008)

La Voz de Galicia vén de publicar unha interesante reportaxe sobre as ferias (e nalgún caso feiras) dos galegos en Portugal. Preguntados hostaleiros portugueses acerca da lingua en que prefiren que se lles fale, trunfa “o castelhano”. Segundo un entrevistado, porque, por exemplo, os portugueses confunden o xantar de aquén …

Share