Do ut des, Brittannia

De Gaulle opúñase a que a Gran Bretaña formase parte do que viría ser a Unión Europea. Non quería os ingleses a mandar no continente. Porén, outros grandes da política europea xulgaron vital que a Gran Bretaña entrase no club, mesmo sen que os xefes de Londres aceptasen de todo …

Share

O referendo irlandés

Conversa cun irlandés do norte, católico, sobre o mapa dos Estados membros da Unión Europea despois de 2017. Véxase que as Illas Británicas son dúas, a Gran Bretaña e a Irlanda. Na maior delas teñen entidade política Escocia, Gales e Inglaterra (Cornualles é unha anécdota). Na menor están a República …

Share