Fóra o ébano (A voapluma, Diario de Ferrol, 21/11/2001)

Recibo carta amable dun lector lonxincuo e crítico co impaís dos seus soños. Pregúntame un compañeiro de traballo, tamén lector matinal destas columniñas. Chámame un sistemático lector delas… Todos queren saber a miña opinión sobre o “non” da Real (de El-Rei) Academia Gallega (non Galega). Pero como o doutor Galdo …

Share

Irmandade (A voapluma, Diario de Ferrol, 25/03/2000)

Graves deberes familiares impídenme desprazar ata o castelo de Vilamarín, en terras ourensás, para participar na “juntança aniversária” da Irmandade dos Vinhos Galegos, con motivo dos doce anos da tal confraría, que congrega “perspícua, polífaga e filantrópica grei”. Síntoo ben, por perder o contacto coa mellor xente do Impaís, todos …

Share