e-World (A voapluma, Diario de Ferrol, 17/09/2001)

Escribo agradecido aos organizadores e patrocinadores das Xornadas Internacionais de Teletraballo dedicadas ao “xornalismo electrónico”. Como sempre que se fan enumeracións de intervenientes en calquera xuntanza, fican fóra delas moitos e sabe a inxustiza. Con todo, non se pode negar ao intelecto de cadaquén o dereito básico de filtrar e …

Share