Das tumbas (A voapluma, Diario de Ferrol, 26/10/2001)

< p align=”justify”>Nos esplendores de Trieste, onde gobernou aquel arquiduque Maximiliano de Austria fusilado en México por querer ser emperador, viviron de esmolas imperiais os carlistas que tiñan as propiedades confiscadas en España. Foron austeros e moi devotos. Na tumba catedralicia de “Carolus V, Hispaniarum (sic) Rex” decláraselle “in prosperis …

Share