Carballo e Do Barro

«Ferrol me fecit», repetía don Gonzalo Torrente Ballester. «Ferrol nos fecit», a todos. Ricardo Carballo Calero e Andrés Lapique Dobarro foron feitos por Ferrol, o de portas adentro, o de portas afora, o dunha banda e o da outra… Ferrol. O pasado 15 de maio, no paraninfo da Universidade da …

Share