Poboamento (A voapluma, Diario de Ferrol, 25/04/2000)

Unha das moitas curiosidades que asaltan o viaxeiro polas Américas é como se poboou o continente, con grupos humanos tan diversos. Malia o labor destructivo dos colonizadores europeos, o ollo do visitante observa xentes de feitura e comportamento tan desencontrados como —por exemplo— cherokees, ianomamis, kollas ou guaranís. Entre habitantes …

Share