Mariñeiras (A voapluma, Diario de Ferrol, 07/04/2001)

Reinando don Carlos III (que algo bo sería para España pero moito mellor para Francia), puxéronse as bases de moitas modernidades, déronse grandes ordenanzas e parecería que todo había seguir así —nesa orde— ao longo dos séculos, mesmo que houbese evolucións fillas da ciencia. Mais ningún cabaleiro con perruca iría …

Share