A web a bordo

Cando se cumpren 90 anos da radiodifusión en España, xorde dos sete mares do globo un grande lamento, levantado en maioría por almas galegas: cala a voz da RNE no mundo, pechan as instalacións da súa Radio Exterior. Alén de cooperantes, misioneiros ou médicos sen fronteiras, os máis afectados son …

Share