Robots agricultores

«Hai semanas tivo lugar en Bruxelas unha xuntanza de organismos rexionais europeos dedicados á innovación no eido da mecatrónica, combinación sinérxica da mecánica, a electrónica, a telemática e os sistemas de control. Trátase dunha disciplina dirixida a optimizar procesos de manufactura automatizada e a crear produtos mecánicos intelixentes. Brillaron nas …

Share