De retorno ao Impaís (Caderno de viaxe, 14/07/2002)

De retorno, parada en Barcelona, onde manda o idioma propio. Súmanse nomes de pía cataláns a apelidos de inmigrantes aragoneses, galegos, andaluces, estremeños, murcianos. Cataluña integra polo idioma. En Compostela, diglosia: as mais falan aos fillos dialecto galaico do castelán. É a morte. Os galegos son un refugallo da Historia …

Share

«Patacones» arxentinos

O pobo chámalles «patacones» e os economistas «cuasimonedas»… A Arxentina é unha república federal formada por provincias con Parlamento e Goberno. Un Banco Central emite para todo o Estado Nacional a moeda que por tradición vén sendo o peso, aínda que foi o austral. Nestes días o Goberno de Corrientes …

Share