Ao sur do Riachuelo

Nada obriga ao emigrante a ser de esquerdas, aínda que emigración sexa case sempre filla da inxustiza social. Os de dereitas chaman «o Kremlin de Chacabuco» ao edificio do Museo Galego da Emigración de Buenos Aires, pois alí (rúa Chacabuco, 995) resisten os que lembran a cotío a rudeza do …

Share

Historia da Telecomunicación (Caderno da vida, 28/11/2004)

Semana da Ciencia e a Tecnoloxía. Aula de Innovación. Feuga. Campus novo de Compostela. O profesor Perfecto Mariño móstrase preocupado pola falta de celebracións do centenario da Electrónica, que naceu ao servicio da Radiocomunicación: en 1904 John Fleming descubría o efecto rectificador e detector do diodo. A partir dese intre, …

Share