Volem pa amb oli (Caderno de viaxe, 09/03/2003)

Barcelona. Zona portuaria. Enfronte, Montjuïc con todos os seus significados para a cidade, que se encheu de xentes de España cando a súa vontade histórica pon en dúbida a españolidade. As discusións de traballo pasan por palabras inglesas innecesarias: os expendedores automáticos chámanse máquinas de “vending”. Nun receso con café …

Share