Espantoso (A voapluma, 17/01/2000)

O dos apelidos é cuestión de sorte. Hai quen nace con sobrenome eufónico, moitas veces en correspondencia a un topónimo que adoitaba acompañar un patronímico. Vendo papeis vellos, aparecen familias que se apelidan sonoramente Guillém d’Alcalá ou Rodríguez do Celeiro, por exemplo. Os patronímicos tamén viñan acompañados doutros sinais de …

Share