Vacas sagradas (A voapluma, Diario de Ferrol, 13/05/2001)

Nunca esquecerei cando a miña muller me veu contar unha feminina coita: estaba preocupada polo vella que debía parecer. Por primeira vez na vida, dirixíraselle un rapacete tratándoa de “vostede” e “señora”. Con dificultade lembro cando persoas prudentes e distantes comezaron a tratarme antepondo o “don” ao nome. Tamén aconteceu …

Share