Persoas (A voapluma, 12/03/2000)

En canto os políticos andaban á greña, a mostraren tamaña falta de imaxinación e tan pouca capacidade de facer idioma, o mundo das verdades maiores non deixou de andar polas súas vereas.
A Mai Natura fixo alarde de primavera, os herbais deron en brillar e as varas das árbores, hai pouco núas, comezaron a cubrirse de follas tenras, cores suaves entre o amarelo e o verdinegro. A calor súpeta desconcertou os homes de negocios e fíxolles sufrir os horrores da gravata e o traxe de “entretempo”.
Non pararon de matinar, sen embargo. Ocultáronse nos escritorios máis secretos ou deixáronse ver polos restaurantes máis indicativos do que se coce. Falaron moito.
As palabras de moda neste momento son “interrede”, “comercio electrónico”, “portal”, “multimedia”, “contidos”, “tecnoloxía”, “alianza estratéxica”, “compra”, “absorción”, “recursos propios”, “externalización”…
O persoal engravatado anda tolo querendo participar nun El Dorado electrónico do que emerxen figuras coma a do Villalonga, con media páxina de foto na revista TIME.
Avanzan as conversas para a organización de compañías capaces de entraren nunha carreira da que non se ve fin; e, curiosamente, logo xorden nelas outras palabras —nun ton baixo inicial, do que soben a ton máis alto có usado para as que maracaran guión.
Fálase de “coñecemento”, “formación”, “salarios”, “fidelización”, “compromiso de permanencia”…
Quizais sexa quimera, mais parece haber unha nova economía baseada nos novos medios de comunicación.
E, por tras dela, como sempre, persoas.

[Diario de Ferrol, A voapluma, 12/03/2000]

Share