Irene Alcalá entrevista a Xavier Alcalá (no IES Sofía Casanova, de Ferrol) o 12 de maio de 2015

Entrevista realizada na Biblioteca do IES SOFÍA CASANOVA de FERROL, o 12 de maio de 2015.

A nosa cinza, biografía dunha xeración (minuto 1.33). Roteiro A nosa cinza (2.45).
– Os comezos como escritor (3.15). Andrés do Barro (3.55); Vicente Araguas (6.28); a policía social e a censura franquista (7.00); Voltar, Ramón Piñeiro e Ben-Cho-Shey (9.41); o Club de Amigos de la Unesco: as clases de galego clandestinas (10.54).
– Espazos. O areal de Cabanas: a infanto-adolescencia (13.00). Ferrol: a formación (15.50); peculiaridades (17.53). América, Arxentina e A Patagonia (21.36).
– Persoas. Ramón Piñeiro (25.32). A carta de Mª Victoria Fernández Armesto (29.50). Cela, Jorge Amado, Saramago (31.20).
– O proceso de escritura (32.40); o “laboratorio” (38.14).
– As lecturas de Xavier Alcalá. Primeiras lecturas: As chisterías de Ferrol, Roberto Alcázar y Pedrín, Capitán Trueno, TBO; Verne; un atlas ilustrado (40.04). Adolescencia, 14-15 anos: Os clásicos de aventuras amazónicas brasileiras (43.48). Madrid, 18-19 anos: Eça de Queirós; a grande literatura en lingua portuguesa (46.05). A literatura inglesa: Orwell (49.11). A literatura arxentina: Hudson, House, Lynch (51.29). A literatura de viaxes (57.03). A literatura con toques científicos (1.01). Recomendacións para a mocidade (1.03). Que ler e que reler (1.06). As historias que quedan por contar (1.08).
– Día das Letras Galegas, Día Mundial das Telecomunicacións e da Sociedade da Información: Conferencia no IES Sofía Casanova (1.09). Uso do móbil na aula (1.10). Escribir e autoeditarse (1.13).

Share