A UDC en primeira división (A voo de tecla, 15/06/2012)

Resulta tópico falar de que nos organismos da Unión Europea se impuxo o “Eurenglish” como lingua de traballo. Mais así foi, e por iso hai pouco La Voz publicaba que un investigador da Universidade da Coruña fora clasificado para que o “European Research Council” lle concedese unha “starting grant” de 1,4 millóns de euros.
É unha noticia espléndida para toda España e, especialmente para Galicia. O Consello Europeo de Investigación representa a elite do corpo investigador da UE, que se divide en grupos avaliadores de propostas científicas dos seus colegas. Eses grupos non fan avaliacións “cegas” -nas que avaliadores e avaliados non se coñecen- nin se limitan a considerar só propostas correspondentes a liñas de investigación prefixadas. Todo vale en canto os candidatos propoñan algo que signifique un salto no coñecemento e saiban xustificar en que van gastar tempo e diñeiro.
O ERC (CEI) ten a súa axencia executiva nun rañaceos da Place Rogier de Bruxelas, en cuxo andar superior hai unha gran sala que os funcionarios chaman “o posto de mando”. Desde alí vese a capital da UE coma unha metáfora de toda a Europa consciente de que só se sae dunha crise económica inventando e descubrindo.
No posto de mando do CEI pregóanse en ton de loa as “starting grants”, bolsas de iniciación, e as “advanced grants”, para científicos de longa traxectoria. Ao saber da concedida a un investigador da UDC, un comentario foi inevitable naquelas alturas: “Agora si que A Coruña subiu a primeira división”.

[La Voz de Galicia, A voo de tecla, 15/06/2012]

Share