A función do satélite

«A PROPOSTA de estudar a viabilidade dun satélite galego de telecomunicacións deu ocasión para moitas consultas aos expertos na materia, que se viron reflectidas en diferentes medios, nomeada e acertadamente en La Voz de Galicia.
Aínda así, ficaron no aire preguntas sobre a función básica dun satélite no acceso dos dispositivos electrónicos á interrede global (Internet) con «banda larga» (ou, correctamente, con alta velocidade)…» (Texto íntegro en La Voz de Galicia)

Share