“La” Coruña e Iberia

Logo de anos de argumentarmos sobre o nome da cidade que tamén se coñece como Marineda (gloria haxa dona Emilia Pardo Bazán), parecería que se repuxese o uso histórico de Coruña ao falar castelán e a Coruña falando galego. Iso sen óbice para que a forma oficial, A Coruña, inclúa o artigo orixinario da lingua patrimonial. Con todo, hai xente a insistir no La castelán antes do nome…

Que sigan, mais un esperaría que o fixese quen se expresa en castelán adquirido, esquecendo que os falantes naturais dese romance non adoitan engadir artigos aos nomes de lugar (á contra do que fan os falantes galaico-portugueses). Velaí, se non, a burgalesa Coruña del Conde -sen artigo- no cerne da fala castelá; e seica o étimo romano é o mesmo: Clunia.

Se cadra os responsables das relacións públicas da compañía Iberia descoñecen tales detalles filolóxicos. Ora, tampouco deben saber moito de historia de España, da teima inglesa por conquistar o porto de Corunna; ou da batalla de Elviña e o enterramento de Sir John Moore «in Corunna».

O comentario vén ao fío dun raro fenómeno lingüístico nas mensaxes a bordo dos avións de Iberia, nunca emitidas en galego: a falar castelán o comandante di «La Coruña» encanto os seus subordinados len «A Coruña», o politicamente correcto; a falar ou ler inglés (por costume sen pronuncia nin prosodia axeitadas) o un e os outros sempre din «La Coruña». Mais, curiosamente, cando se voa a Sevilla, por exemplo, todos os membros das tripulacións de Iberia esfórzanse por dicir «Seville» ao tentaren sorte co inglés. Why?

[La Voz de Galicia, 03/04/2014]

Share